Testaje AIA

Sarrerako fitxak

limousin testajes

Limusin

Animali bakoitzaren informazioa duten sarrera fitxak: esplotazioa, jaiotza, genealogia, balorazio mofologikoa, errendimendua…

Blonde

Animali bakoitzaren informazioa duten sarrera fitxak: esplotazioa, jaiotza, genealogia, balorazio mofologikoa, errendimendua…

Pisuen eboluzioa

limousin testajes

Limusin

Animali bakoitzaren informazioa duten eboluzio fitxak: esplotazioa, jaiotza, genealogia, balorazio mofologikoa, errendimendua…

Blonde

Animali bakoitzaren informazioa duten eboluzio fitxak: esplotazioa, jaiotza, genealogia, balorazio mofologikoa, errendimendua…

Irteerako fitxak

limousin testajes

Limusin

Animali bakoitzaren informazioa duten irteera fitxak: esplotazioa, jaiotza, genealogia, balorazio mofologikoa, errendimendua…

Blonde

Animali bakoitzaren informazioa duten irteera fitxak: esplotazioa, jaiotza, genealogia, balorazio mofologikoa, errendimendua…